Friday, 11 December 2009

JIGSAW PUZZLE

maklumat-maklumat yang
selalu
nya terpisah-pisah di sana sini,
be
rcampur-aduk di antara kebenaran dan kepalsuan,
menu
nggu untuk ditapis dan dicantumkan untuk mendapatkan
" GAMBAR BESAR"

mistisfiles
A todos los demás, gracias por sus opiniones